นิยามที่ดีที่สุด
สวัสดีคะ

ใช้ไม่เป็น หรือ ไม่ก็เป็นสก๊อย


สวัสดีคะ คะพี่ คะ คะ คะ