นิยามที่ดีที่สุด
สาวแหน

สาวแหน (สาวแหน๋) : (กริยา) การเย็ดมือของตัวเอง


ผมเลี้ยงเป็ด แล้วผมชอบที่จะสาวแหนในเล้าเป็นประจำเพื่อให้ฝูงเป็ดลิ้มรสชาติของมอยส์เจอไรเซอร์จากธรรมชาติ