นิยามที่ดีที่สุด
แสส

คำก่อนมาจากคำว่า "สัส" ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากคำว่า "สัตว์" อีกทีหนึ่ง

syn. สัส สัตว์ แสด


แสสส อย่ามากวนตีน

แสส

เป็นอีกสรรพนามนึงของ "สีส้ม" เรียกว่า "สีแสส"


ว้าย กางเกงสีแสสเท่จังเบย