นิยามที่ดีที่สุด
สัสปุ๊

สัสปุ๊คือ อะไรไม่รุ้ รอผู้รู้มาบอก


ไอ้่ห่า สัสปุ๊