นิยามที่ดีที่สุด
สัสเอ้ย

ควย แม่ง สัส $#%^#&*#^@&*&


olo