นิยามที่ดีที่สุด
สัสหมา

เหนือกว่าโคตร - ใช้ตามคำวิเศษน์เพื่อเพิ่มความรุนแรง ให้ใช้ลักษณะเดียวกับคำว่าโคตรได้เลย


(1) งานที่เมิงทำนี่มันกากสัสหมามากเลยนะ
(2) เกิดมากูไม่เคยอยากได้อะไรสัสหมาขนาดนี้มาก่อน
(3) ปวดขี้สัสหมา อีก 1 นาทีกูราดแน่นอน