นิยามที่ดีที่สุด
สำส่อน

(๑) (กริยา.) ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคม หรือ ในการซ่องเสพ.

(๒) (วิเศษณ์.) ที่ปะปนโดยไม่เลือก ในลักษณะเช่นนั้น.


สำส่อนทางเพศ จะเป็นเอดส์ไม่รู้ตัว.
อย่าสำส่อนในการกินอาหาร.
เที่ยวสำส่อน.
กินสำส่อน.