นิยามที่ดีที่สุด
สัสเป็ด

มีเพศสัมพันธ์กับเป็ด


พ่อมึงเย็ดเป็ดอยู่หลังบ้าน

สัสเป็ด

เป็ดคือสัตว์


ไม่มีอ่ะ