นิยามที่ดีที่สุด
ใสใส

แปลว่า แอ๊บแบ๊ว น่ารัก งุงิ อุอิ , บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ยองใย
มักใช้ต่อจากคำคุณศัพท์ เช่น สวยใสใส น่ารักใสใส
หรือใช้ ใสใส อย่างเดียวก็ได้.


A : เห๊ยแก แกเล่นบอลเก่งเฟร่อๆอะ
B : ใสใสว่ะแกกกกกก
_________________________
A : ไปทำไรมาอะแก น่ารักใสใส เลยอะ
B : ใสใสเบาเบา

ใสใส

เป็นคำที่พวกตอแหลชอบใช้ให้ตัวเองดูดีขึ้น


" ฉันใสใสนะแกรรรร " แปลว่า ฉันตอแหลนะเธอ