นิยามที่ดีที่สุด
สัสๆ

มากๆ


เพลงนี้ เพราะสัสๆ

สัสๆ

มาจากคำว่า สุดๆ ซึ่งไม้หันอากาศ อยู่ใกล้กับสระอุ เป็นศัพท์วัยรุ่นเหมือนกับคำว่า จุงเบย (จังเลย) , ครัช (ครับ) , ยอย (นอน), คิดถุง (คิดถึง), นิสนุง (นิดนึง) คำเหล่านี้คือคำที่พิมพ์ผิด


ตะเอง น่ารักสัสๆเลยอ่า