นิยามที่ดีที่สุด
สั๊ส

เป็นขั้นกว่าของ สัส


ไอสั๊ส แดกข๊าวววววว