นิยามที่ดีที่สุด
สวิสเซอร์แลนด์ อ่านว่า สะ-วิด-เชอ-แลน

สวิสเซอร์แลนด์ อ่านว่า สะ-วิด-เชอ-แลน
เป็นประเทศยุโรป


สวิสเซอร์แลนด์ อ่านว่า สะ-วิด-เชอ-แลน