นิยามที่ดีที่สุด
น้า

สรรพนาม


น้าแอ้ดเล่นม้าอีกแล้ว

น้า

สรรพนามเรียกช่างถ่ายภาพ


น้าฟอร์ดอัพรูปสาวสวยอีกแล้ว