น้า


12

สรรพนาม

น้าแอ้ดเล่นม้าอีกแล้ว


2

สรรพนามเรียกช่างถ่ายภาพ

น้าฟอร์ดอัพรูปสาวสวยอีกแล้ว


เสนอนิยามใหม่

น้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง