นิยามที่ดีที่สุด
เน้

เพี้ยนมาจากคำว่า "นี้" ใช้ออกเสียงให้ได้อรรถรสในการพูดและรับฟัง
ดูเร้าใจมากกว่าคำเดิม


ต้องทำแบบเน้นะอิ้ิอิ้ -. . -