นิยามที่ดีที่สุด
นี่

ศัพท์ที่เหล่กะเทยใช้เรียกแทนตัวนางเอง


นี่ไม่ยอมนะคะ! ขุ่นแม่ช่วยนี่ด้วยข่าา