นี่


1

ศัพท์ที่เหล่กะเทยใช้เรียกแทนตัวนางเอง

นี่ไม่ยอมนะคะ! ขุ่นแม่ช่วยนี่ด้วยข่าา


เสนอนิยามใหม่

นี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง