นิยามที่ดีที่สุด
นำ

คนฉลาดที่สอบได้เกรด0ทุกวิชา


มึงฉลาดเหมือนนำเลยวะ