นิยามที่ดีที่สุด
เธอว์

รูปแผลงที่น่ารัก คิกขุ หรือกวนประสาทของคำสรรพนามบุรุษที่สอง "เธอ"

หลักฐานเท่าที่มีบ่งชี้ว่าถูกแพร่กระจายโดย "จ่าพิชิต ขจัดพาลชน"


พวกเธอว์จงเชื่อฟังโดยพร้อมเพรียง

เธอว์

คำสรรพนามบุรุษที่สองที่เหมาะกับเพื่อนสนิท หรือใช้อย่างไม่เป็นทางการ ใช้เรียกได้ทั้งเพศชายและหญิง


เธอว์เอยยยยยยย แม้เราห่างกันแสนไกล

เธอว์

คำกระแดะใช้เรียกแทนผู้อื่น ทั้งสนิทสนมและหาสนิทไม่
ออกเสียงคล้ายๆ "เธอ" พร้อมกะเดือกวอแหวนลงคอไปด้วย


"พวกเธอว์"