เธอว์


22

รูปแผลงที่น่ารัก คิกขุ หรือกวนประสาทของคำสรรพนามบุรุษที่สอง "เธอ"

หลักฐานเท่าที่มีบ่งชี้ว่าถูกแพร่กระจายโดย "จ่าพิชิต ขจัดพาลชน"

พวกเธอว์จงเชื่อฟังโดยพร้อมเพรียง


3

คำสรรพนามบุรุษที่สองที่เหมาะกับเพื่อนสนิท หรือใช้อย่างไม่เป็นทางการ ใช้เรียกได้ทั้งเพศชายและหญิง

เธอว์เอยยยยยยย แม้เราห่างกันแสนไกล


2

คำกระแดะใช้เรียกแทนผู้อื่น ทั้งสนิทสนมและหาสนิทไม่
ออกเสียงคล้ายๆ "เธอ" พร้อมกะเดือกวอแหวนลงคอไปด้วย

"พวกเธอว์"


เสนอนิยามใหม่

เธอว์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง