นิยามที่ดีที่สุด
เธอสวยในแบบของเธอ

ทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเอง


เธอสวยในแบบของเธอนะ ทุกคนมีความสวยของตัวเอง