นิยามที่ดีที่สุด
น่ะ

คำลงท้ายที่กูเกลียดมาก


A: เป็นไรป่ะแกร
B: ปล่าวหรอก.. แค่เครียดๆน่ะ ^_^