นิยามที่ดีที่สุด
โน๊ะ

เนาะ, เป็นคำกร่อนเสียง มักวางไว้หลังประโยคเพื่อแสดงความต้องการให้เห็นด้วย


ไปเที่ยวกันโน๊ะ