โน๊ะ


7

เนาะ, เป็นคำกร่อนเสียง มักวางไว้หลังประโยคเพื่อแสดงความต้องการให้เห็นด้วย

ไปเที่ยวกันโน๊ะ


เสนอนิยามใหม่

โน๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง