เน่า


4

ไอ้เน่า,สงค์,ไม่ชอบอาบน้ำ , หื่น 555

เน่าไม่ชอบอาบน้ำ


เสนอนิยามใหม่

เน่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง