นิยามที่ดีที่สุด
เน่า

ไอ้เน่า,สงค์,ไม่ชอบอาบน้ำ , หื่น 555


เน่าไม่ชอบอาบน้ำ