นิยามที่ดีที่สุด
นี

ใช้แทนคำด่า


ไอ้นีเอ้ย=ไอ้เหี้ยเอ้ย

นี

ไม่มีแฟน , โสด


ไม่อยากจะนี(โสด)แล้ว

นี

แม่ภูมิ


นีน้อย