นี


1

แม่ภูมิ

นีน้อย


เสนอนิยามใหม่

นี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง