นิยามที่ดีที่สุด
นา

แม่ของเด็กคนนึง ที่มีหน้าเหมือนเหย์ ชอบด่าเพื่อน หน้าเหมือนหิ มีขนเยอะ น่าชก หนังหิย่น


นาหีแหก