นิยามที่ดีที่สุด
นา

แม่ของเด็กคนนึง ที่มีหน้าเหมือนเหย์ ชอบด่าเพื่อน หน้าเหมือนหิ มีขนเยอะ น่าชก หนังหิย่น


นาหีแหก

นา

นาหน้าเหย์ ชอบนักเลงใส่คนอื่น มีความเป็นผู้นำสูง


นานักเลงประจำถิ่น

นา

เกรียนเกินอ้าย


นานักเลงประจำซอย