นา


1

แม่ของเด็กคนนึง ที่มีหน้าเหมือนเหย์ ชอบด่าเพื่อน หน้าเหมือนหิ มีขนเยอะ น่าชก หนังหิย่น

นาหีแหก


เสนอนิยามใหม่

นา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง