น่า


1

หน้า = ใบหน้า

น่านิ่งๆ ก็จริงใจเป็น


1

หน้า [ถูกต้อง]
น่า [สะกดผิดตามประสาคนที่ใส่ใจภาษาไทย]

แก้ผ้า สู้หนาว [By ตาีตีบๆๆ น่าลาววว]


1

= หน้า = ฤดู

เป็นโสดน่าหนาว [By ฟิด ฟิ้ววว ○ รู้สึกเศร้าใจ]


เสนอนิยามใหม่

น่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง