นิยามที่ดีที่สุด
น่า

= หน้า = ฤดู


เป็นโสดน่าหนาว [By ฟิด ฟิ้ววว ○ รู้สึกเศร้าใจ]

น่า

หน้า [ถูกต้อง]
น่า [สะกดผิดตามประสาคนที่ใส่ใจภาษาไทย]


แก้ผ้า สู้หนาว [By ตาีตีบๆๆ น่าลาววว]

น่า

หน้า = ใบหน้า


น่านิ่งๆ ก็จริงใจเป็น