น๊


4

นะ, พบในรูปของประโยคภาษาสก๊อย

กินข้าวกันน๊


เสนอนิยามใหม่

น๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง