นิยามที่ดีที่สุด
น๊

นะ, พบในรูปของประโยคภาษาสก๊อย


กินข้าวกันน๊