นิยามที่ดีที่สุด
นุก

นิสัยดีมาก


ขอบคุณที่ให้ฉันยืมของนะ เธอนุกที่สุดเลย