นิยามที่ดีที่สุด
นุกากเย้

นุเด็กเกรียนที่มันกากๆ


นุกากเย้กากเย้ชิคกาบูมบูมบูม