นุกนิก


1

น่ารัก

ผู้ชายคนนั้นนุกนิกจังเลย


เสนอนิยามใหม่

นุกนิก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง