นิยามที่ดีที่สุด
นกม

นักการเมือง
(ใช้คำย่อเนื่องจาก Twitter อนุญาตให้ส่งข้อความได้เพียงครั้งละ 140 ตัวอักษรเท่านั้น)
[หลักการย่อคำ] ถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทำให้เกิดความสับสน อาจใช้พยัญชนะต้นของคำถัดไปเป็นตัวย่อ
[หลักการย่อคำ] ถ้าเป็นคำประสม ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำ


วันอาทิตย์ เราไปเที่ยวกรุงเทพฯกัน รถไม่เยอะ แต่จะคับคั่งไปด้วยประชาชนคนใจเดียวกัน ที่อยากเห็นประเทศปราศจาก นกม.โกง #nationtv #ปิดกรุงเทพ [By แมวอ้วนสีส้ม]