นกย่าง


1

นกย่าง นอกจากเป็นอาหารของชาวป่าฮัลเลรูยาห์แล้ว ยังเป็นชื่อทีมงานคนหนึ่งในไออาร์พีจีที่ใช้ชือ่ดิสเพลย์ว่า" Mysticphonic"

นกย่างอร่อยจุงเบย//ผิด


1

นกที่อาศัยอยู่ในไทยแวร์/irpg ชอบยิงมุกไม่ตลก โอกาสขำ 0.1% ภายหลังจึงผันตัวมาสร้างเกมแนวสยองขวัญแทน เสียงใน skype จะเหมือนคนเมาตลอดเวลา

ท่านนกย่าง อยู่มั้ย


เสนอนิยามใหม่

นกย่าง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง