นิยามที่ดีที่สุด
นักวิ่งฝั่งธน

เด็กช่างไล่ตีกันข้างถนน


สยามอ่ะ แม่งนักวิ่งฝั่งธน