นักวิ่งฝั่งธน


7

เด็กช่างไล่ตีกันข้างถนน

สยามอ่ะ แม่งนักวิ่งฝั่งธน


เสนอนิยามใหม่

นักวิ่งฝั่งธน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง