นิยามที่ดีที่สุด
นกวาน

คำที่อ่านผิดเนื่องจากลืมเว้นวรรค ซึ่งมีใ่สัสไหนไม่รู้เอาไปเผยแพร่


นกงาน พ่องง ไอสัสสพูดอยู่ได้ หนักหัวพ่อง ?

นกวาน

เป็นคำที่อ่านผิด เพราะ ลืมเว้นวรรคนั้นเอง - -' และเป็นฉายาของเด็กนร. ป.6 คนหนึ่ง ซึ่งมี ใอ่สัสไหนไม่รุไปเผยแพร่เรื่องนี้


ใอ่หน้าฉี กูรำคาญพูดอยุได้ นกวาน - -'