นิยามที่ดีที่สุด
นักวิชาเกรียน

n.การเมืองการปกครอง (วิกฤตการเมือง 2556)

กลุ่มสวะสังคมในคราบนักวิชาการ อ้างหลักการต่างๆเพื่อโชว์ความเกรียนและตรรกะวิบัติไปสู่สังคม ซึ่งมีทั้งสังกัดและไม่มีสังกัด

มีผู้มีองค์ความรู้หลายๆด้าน หลายๆสาขา แต่ส่วนมากจะเป็นผู้มีความรู้ด้าน รัฐศาตร์ ประวัติศาตร์ กฏหมาย ปรัชญาการเมือง

กลุ่มที่เห็นได้ชัด นิติราษฏร กลุ่มนักวิชาการที่ต้องการแก้ 112 แก้มบุ๋มคุง(มือ กม.อิสระ ใจแคบ) ใจล์ อึ้งภากรณ์ และอื่นๆ


เป็นผู้มีความรู้ แต่ไม่ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง นักวิชาเกรียนชัดๆ