นิยามที่ดีที่สุด
น้ำกับเค้ก

น้ำกับเค้ก
น้ำ: .นั่งคิดถึงเค้ก
เค้ก: .เพ้อหาคนเก่า