นิยามที่ดีที่สุด
น้ำกับหรั่ง

น้ำคิดถึงหรั่งแต่หรั่งไม่ได้คิดถึงน้ำไง5555


น้ำกับหรั่ง
น้ำ:คิดถึงหรั่งๆๆๆๆ
หรั่ง: .เพ้อหาคนเก่า