นิยามที่ดีที่สุด
น้ำกะทิ

น้ำสีขาวขุ่นที่ออกมาทางแก่นกายชายเวลาปลดปล่อย


น้ำกะทิไหลย้อย