น้ำกะทิ


13

น้ำสีขาวขุ่นที่ออกมาทางแก่นกายชายเวลาปลดปล่อย

น้ำกะทิไหลย้อย


0

น้ำสีขาวขุ่นที่ออกมาทางแก่นกายชายเวลาปลดปล่อย

หนูอยากกินน้ำกะทิโอปป้าจังค่ะ


เสนอนิยามใหม่

น้ำกะทิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง