นิยามที่ดีที่สุด
จีเบย

เป็นคำคล้ายกับ จุงเบย !!!


คุนน่ารักจีเบย คุนเป็นคนดีจีเบย