จีเบย


1

เป็นคำคล้ายกับ จุงเบย !!!

คุนน่ารักจีเบย คุนเป็นคนดีจีเบย


เสนอนิยามใหม่

จีเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง