นิยามที่ดีที่สุด
จีบผู้ชาย

มุ่งเข้าหาผู้ชายก่อนที่ผู้ชายจะมาชอบ.


A:นี่แก เห็นพ้อยยม้ะะ ไปจีบวิชัยอีกแล้ว
B:แหม่. จีบผู้ชายไม่ซ้ำหน้าเลยนะ
A:ชีแปลกทุกๆรอบเดือน ทุกวันที่มีเมนส์หน้ะะ.

จีบผู้ชาย

ยุ่งกะ ผุ้ชาย โทรหา ผุ้ชาย หรือเรียกว่า"แรด" นั่นเอง


พ้อยชวนนิค ไปทานข้าว