จีบผู้ชาย


1

ยุ่งกะ ผุ้ชาย โทรหา ผุ้ชาย หรือเรียกว่า"แรด" นั่นเอง

พ้อยชวนนิค ไปทานข้าว


1

มุ่งเข้าหาผู้ชายก่อนที่ผู้ชายจะมาชอบ.

A:นี่แก เห็นพ้อยยม้ะะ ไปจีบวิชัยอีกแล้ว
B:แหม่. จีบผู้ชายไม่ซ้ำหน้าเลยนะ
A:ชีแปลกทุกๆรอบเดือน ทุกวันที่มีเมนส์หน้ะะ.


เสนอนิยามใหม่

จีบผู้ชาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง