จ๊าบหลาย


1

เท่จัง สวยจัง ดีจัง หล่อจัง

นี่มันจ๊าบหลาย


เสนอนิยามใหม่

จ๊าบหลาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง