นิยามที่ดีที่สุด
จาบอน

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "ตุ๊ด" มาพร้อมวลี "เพราะว่าเราเป็นดารา"


จาบอน ณ แว่นฟ้า