ไจเบย


2

Chaow Rock เว้ย

ไจเบยเว้ย


เสนอนิยามใหม่

ไจเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง