จปจ


1

จริงป้ะจ้ะ ใช้คู่กับ จสจ (จริงสิจ้ะ)

A:วันนี้เราไปเซนทรัลมาเว่ยย
B:จปจ
A:จสจ


เสนอนิยามใหม่

จปจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง