นิยามที่ดีที่สุด
จปจ

จริงป้ะจ้ะ ใช้คู่กับ จสจ (จริงสิจ้ะ)


A:วันนี้เราไปเซนทรัลมาเว่ยย
B:จปจ
A:จสจ