นิยามที่ดีที่สุด
จะไปปาก

เป็นภาษาพื้นเมืองของคนภาคเหนือ หมายถึง หุบปาก


ไผ่: เบ้น คิงยะหยังมาอินดี้แนะ
เบนซ์: จะไปปาก