จะไปปาก


1

เป็นภาษาพื้นเมืองของคนภาคเหนือ หมายถึง หุบปาก

ไผ่: เบ้น คิงยะหยังมาอินดี้แนะ
เบนซ์: จะไปปาก


เสนอนิยามใหม่

จะไปปาก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง