นิยามที่ดีที่สุด
แจบอม

ลีดเดอร์ตลอดกาลของ 2pm ตาแก่เสื้อชมพูเป็นห่วงแม้กระทั่งการมีลูกของน้องๆ


ตาแก่เสื้อชมพู

แจบอม

เป็นลุงหลีดที่ฮามาก


หลีดจาแจบอม

แจบอม

เป็นคนปัญญาอ่อน? เมียพี่คุณ ติ้งต๊อง


อยู่ไน2pm