แจบอม


3

เป็นคนปัญญาอ่อน? เมียพี่คุณ ติ้งต๊อง

อยู่ไน2pm


3

เป็นลุงหลีดที่ฮามาก

หลีดจาแจบอม


3

ลีดเดอร์ตลอดกาลของ 2pm ตาแก่เสื้อชมพูเป็นห่วงแม้กระทั่งการมีลูกของน้องๆ

ตาแก่เสื้อชมพู


เสนอนิยามใหม่

แจบอม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง