เจ๊บีม


25

-สื่อถึง นพ. พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง
-สอนชีวะที่ BioBeam Center
-คือ สัญลักษณ์แห่งความสวย

-เจ๊บีมสวย ... [pubic hair]
-เจ๊บีมบอกว่า "ปัญญาย่อมเกิดจากการใช้งาน"


22

ตามเรปบนจ๊ะ

ปัญญาย่อมเกิดจากกาารคัดลายมือ


15

พิชญ์สินี ศรีขอนแก่น

เรียนกับพิชญ์สินี ศรีขอนแก่น ครูที่สวยที่สุดในสยามประเทศ


6

เีรียนกับพี่ ไม่ต้องท่อง แต่ต้องจำได้

pubic hair ขึ้นรึยังลูก?


เสนอนิยามใหม่

เจ๊บีม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง