นิยามที่ดีที่สุด
เจ๊บีม

-สื่อถึง นพ. พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง
-สอนชีวะที่ BioBeam Center
-คือ สัญลักษณ์แห่งความสวย


-เจ๊บีมสวย ... [pubic hair]
-เจ๊บีมบอกว่า "ปัญญาย่อมเกิดจากการใช้งาน"

เจ๊บีม

ตามเรปบนจ๊ะ


ปัญญาย่อมเกิดจากกาารคัดลายมือ

เจ๊บีม

พิชญ์สินี ศรีขอนแก่น


เรียนกับพิชญ์สินี ศรีขอนแก่น ครูที่สวยที่สุดในสยามประเทศ

เจ๊บีม

เีรียนกับพี่ ไม่ต้องท่อง แต่ต้องจำได้


pubic hair ขึ้นรึยังลูก?