นิยามที่ดีที่สุด
จูบีท

เกมตู้ที่มี 16 ปุ่ม


ไปเล่นจูบีทกันเถอะ

จูบีท

เกมตู้ที่เพิ่งเข้าไทยเมื่อต้นปี พ.ศ. 2555 แล้วไม่ยอมอัพเดทเป็นภาคใหม่ตามญี่ปุ่น เนื่องจากค่าอัพเกรดที่ต้นสังกัดเก็บ (โคนามิ) แพงโคตรๆ เมื่อแรกสุดค่าเล่น 40 บาท ต่อมาลดเหลือ 20 บาท จนล่าสุดลดราคาเหลือ 10 บาท เอาใจผู้เล่นที่ 'ปลูกมะเขือ'


จูบีทไม่ยอมอัพเดทซักที โคเป็นสัตว์หน้าเลือด

จูบีท

ไม่ใช่เกมเต้น แต่ก็มีคนเต้น


เห็นxxxxเต้น อย่าเต้นตามxxxx