เจ็บจุงเบยเสนอนิยามใหม่

เจ็บจุงเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง