นิยามที่ดีที่สุด
จับกด

เป็นคำที่ผู้ชายจะพูดถึงผู้หญิง ประมาณว่าจะปล้ำ ข่มขืนหรืออะไรยังงี้


A:นายแม่ง โครตเลวเลย
B:จับกดแม่ง ปากดี