จับกด


1

เป็นคำที่ผู้ชายจะพูดถึงผู้หญิง ประมาณว่าจะปล้ำ ข่มขืนหรืออะไรยังงี้

A:นายแม่ง โครตเลวเลย
B:จับกดแม่ง ปากดี


เสนอนิยามใหม่

จับกด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง