นิยามที่ดีที่สุด
จ๊าบ

เจ๋ง หรือ cool ในภาษาอังกฤษ นิยมใช้ในช่วงปี 2538-2540


วันนี้แต่งตัวจ๊าบว่ะ