จ๊าบ


1

เจ๋ง หรือ cool ในภาษาอังกฤษ นิยมใช้ในช่วงปี 2538-2540

วันนี้แต่งตัวจ๊าบว่ะ


เสนอนิยามใหม่

จ๊าบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง