นิยามที่ดีที่สุด
จีบ

การพูดคุยด้วยคำพูดที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะได้ในตัวของอีกฝ่ายหรือการกระทำเอาอกเอาใจเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายพอใจและได้กันในที่สุด


มีแฟนยัง จีบได้ป่ะ