จีบ


2

การพูดคุยด้วยคำพูดที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะได้ในตัวของอีกฝ่ายหรือการกระทำเอาอกเอาใจเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายพอใจและได้กันในที่สุด

มีแฟนยัง จีบได้ป่ะ


เสนอนิยามใหม่

จีบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง